De Ploeg 22, 5384 HN Heesch
06-40200905
Marielle@marielle-ab.nl

Stichtingen

De administratie van een stichting is net iets anders dan die van een bedrijf. De meeste administratiekantoren of accountants werken af en toe voor een stichting en hebben daarom weinig ervaring met deze doelgroep. Ik heb daarentegen 6,5 jaar uitsluitend voor stichtingen en verenigingen gewerkt, en mede daardoor veel kennis en ervaring als het gaat om de administratie van stichtingen.

  • Accountantskosten besparen , door het controleren van de administratie en het opbouwen van een dossier dat voldoet aan de wensen van de accountant.  Ik verzorg de voorbereiding, zodat de accountant minder uren hoeft te maken. Ook kan de jaarrekening in veel gevallen sneller worden afgerond. Dat bespaart een hoop stress voor de deadline van de subsidieverstrekker.
  • Ik ben gewend aan het lezen van subsidiebeschikkingen of fondstoezeggingen. Ik weet hoe ik op basis hiervan de administratie zo kan inrichten dat er aan het eind van het jaar een goede subsidieverantwoording gemaakt kan worden.
  • Ik kan je helpen bij het opstellen van een realistische en boekhoudkundig juiste begroting. De begroting is een belangrijk onderdeel van je subsidieaanvraag
  • Ik heb veel gewerkt met projectadministraties. Ik weet hoe deze ingericht moeten worden en hoe de toerekening van de algemene kosten kan worden gedaan.
  • Voor de post HBO opleiding Register Belastingadviseur heb ik een 60-pagina tellende scriptie geschreven met als titel ‘BTW en Subsidies’. Ik weet hierdoor wanneer subsidies wel belast zijn met BTW en welke invloed subsidies hebben op het recht op de aftrek van voorbelasting. In deze scriptie heb ik ook aandacht besteed aan de combinatie van BTW-belaste en vrijgestelde of gratis activiteiten.
  • Ik weet aan welke eisen je moet voldoen om een ANBI of SBBI te zijn en welke voordelen deze status je stichting kan opleveren.
  • Ook kan ik je informatie geven over welke regels er gelden rondom onkostenvergoedingen en vrijwilligersvergoedingen.