De Ploeg 22, 5384 HN Heesch
06-40200905
Marielle@marielle-ab.nl

Register Belastingadviseur

Waarom kiezen voor een Register Belastingadviseur.

Als ondernemer wil je ondernemen. Je wilt doen waar je goed in bent. Zaken als de financiële administratie, de belastingaangiftes en de jaarrekening moeten gewoon goed zijn geregeld. Dit kan in samenwerking met een boekhouder, een accountant of een Register Belastingadviseur.

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een Register Belastingadviseur?

Het grootste verschil is de opleiding en het toezicht op de werkzaamheden.

Een Register Belastingadviseur heeft een beschermde titel. Een Register Belastingadviseur heeft minimaal een hbo en post-hbo opleiding succesvol afgerond en heeft kennis op het gebied van belastingen, administratie en bedrijfseconomische kwesties.

Een Register Belastingadviseur is verplicht aangesloten bij de beroepsorganisatie van Register Belastingadviseurs. Deze organisatie ziet erop toe dat de Register Belastingadviseur kwaliteit blijft leveren. Dit doet de beroepsorganisatie door het verplichten van permanente educatie  Een Register Belastingadviseur is verplicht om elk jaar minstens 40 uur te besteden aan het volgen van opleidingen of cursussen. Zo blijft de kennis van een Register Belastingadviseur altijd up to date.

Iedere Register Belastingadviseur moet zich houden aan de door de RB opgestelde gedrags- en beroepsregels. Het gaat hier bij onder andere om geheimhouding, integer handelen en vakbekwaamheid. Deze regels zijn bedoeld om de belangen van de klant te beschermen. Een Register Belastingadviseur is verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor boekhouders, bedrijfsadministrateurs of belastingadviseurs die niet de titel Register Belastingadviseur voeren, gelden al deze regels niet.

Kortom, als u kiest voor een Register Belastingadviseur, kiest u voor gewaarborgde kwaliteit. Kwaliteit die voor u als mkb-ondernemer belangrijk is, omdat u wilt kunnen vertrouwen op uw adviseur.

Wat is het verschil tussen een Register Belastingadviseur en een accountant?

Een accountant is eveneens een adviseur met een gewaarborgde kwaliteit. Een accountant is echter ook bevoegd om verklaringen af te leggen over de betrouwbaarheid van een jaarrekening. Deze controlebevoegdheid zorgt er echter voor dat de accountants extra werk moeten doen, wat niet direct in het belang is van een zzp-er of mkb-onderneming. Dit extra werk brengt wel hogere kosten met zich mee. Ook zijn accountants vaak minder betrokken bij kleine ondernemingen, omdat zij hun focus voornamelijk richten op grotere ondernemingen en op controletaken.

Een accountantscontrole is normaal alleen verplicht bij grote ondernemingen die voldoen aan twee of meer van de volgende eisen:

  • Het balanstotaal is groter of gelijk aan 4,4 miljoen euro.
  • De netto-omzet is groter of gelijk aan 8,8 miljoen euro.
  • Er zijn 50 of meer medewerkers in dienst.